Aktywne Życie

We wtorek 6.04 br. odbył się pierwszy trening nowej drużyny Rugby na Wózkach, która powstała dzięki staraniom Stowarzyszenia Aktywne Życie i Integracyjnego Klubu Sportowego. W skład drużyny wchodzą wyłącznie z osoby porażeniem czterokończynowym (tetraplegia), niektóre z nich pokonują nawet 200 km, żeby móc wziąć udział w treningu.

Do gry w Rugby na Wózkach niezbędny jest specjalistyczny sprzęt, aby zapewnić bezpieczeństwo zawodników i równe szanse rywalizacji sportowej – najważniejsze są wózki – inne dla zawodnika atakującego i dla obrońcy, poza tym piłki, rękawice, pachołki i inne drobne akcesoria. Niestety sprzęt ten jest bardzo drogi i przeciętna cena wózka to ok. 12.000 zł.
Prowadzimy zbiórkę funduszy na zakup wózków i prosimy wszystkich o wpłaty środków na ten cel. Wpłat można dokonywać w następujący sposób:

- bezpośrednio na rachunek Stowarzyszenia – 63 1140 2017 0000 4402 1141 4572;

- systemem płatności elektronicznych lub kartą kredytową, poprzez system Dotpay (okienko do wpłat znajduje się w prawym dolnym rogu strony www.aktywnezycie.org);

- wysyłając sms’a o treści AT.RUGBY na numer 75068, o stałej wartości 6,10 zł brutto.

Trzeba mieć jednak świadomość, że jedynie bezpośrednia wpłata na konto trafi do Stowarzyszenia w pełnej wysokości. Wpłata przelewem elektronicznym zostanie obciążona marżą firmy, obsługującej płatności, a od wpłaty sms’em należy jeszcze odliczyć podatek VAT.

Efekty zbiórki funduszy prezentujemy na diagramie w formie termometru (na stronie www.aktywnezycie.org) . Osiągnięcie poziomu 100% pozwoli na zakup jednego wózka.

Komentarze